Curriculum Vitae van Vera Bergman

Opleiding:

1998, Training Opleidingscoördinator

1979 - 1982, Doctoraalstudie Andragogie, Katholieke Universiteit Nijmegen. Specialisatie: Beleid en Organisatie in de Non-Profit Sector; Bijvakken: Culturele Antropologie en Filosofie van Onderwijs en Opvoeding

1973 - 1979, MO-B Sociale Pedagogiek

1969 - 1973, Dansvakopleiding Brabants Conservatorium (thans Fontys Dansacademie) Hoofdvak Klassieke Dans, bijvakken: Jazzdans, Moderne Dans, Caractère

Werkzaamheden:

2010 – heden, Zelfstandig: advisering, training en ontwikkeling Kunsteducatie opdrachtgevers o.a.: Cultuurnetwerk Nederland, Kunstfactor, Kunstbalie, MIk

2004 – 2010, Senior adviseur Subsidies en Projecten bij BisK (Kunstbalie) In die functie verantwoordelijk voor de uitvoering van subsidieprogramma’s en de ontwikkeling en uitvoering van scholingsprogramma’s

1993 - heden, Inleider van dans- en theatervoorstellingen

1985 - 1993, Dansrecensent bij de Brabant Pers

1984 - 2006, Stafmedewerker Cultuureducatie bij het LKCA (voorheen Cultuurnetwerk Nederland / LOKV) In die functie o.m. projectleider van diverse projecten gericht op het bevorderen van de kunstparticipatie en op de samenwerking tussen professionele kunstproducenten en het onderwijs. Coördinator van scholingsprogramma’s.

1980 - 1984, Sectorhoofd Dans bij de Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven.

1976, Gastdocent Jazzdans, Dansvakopleiding Brabants Conservatorium

1972 - 1980, Dansdocent bij o.a. de Muziekschool Tiel en de Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven (thans Centrum voor de Kunsten)

Bestuursfuncties:

1993 – 2003, 2009 – 2017, Vereniging voor Dans Onderzoek.

1988 - 1996, Communications Officer van Dance and the Child International (internationale organisatie voor danseducatie)

1982 - 1984, Het Danspedagogisch Centrum (koepel van landelijke instellingen op het gebied van dans o.a. betrokken bij de voorbereiding van het LOKV)

1978 - 1982, Vakgroep Kunstzinnige Vorming van  de Kunstenbond van het FNV

1974 - 1979, Stichting Zomerdansweek Eindhoven (organisatie van dansstages voor dansdocenten)

Lid van:

2018 – heden, Leergemeenschap Dans van het LKCA

2016 – 2018, Projectleider van de Ontwikkelgroep Theorievorming Dans van Dansbelang (voorheen NBDK)

2010, Legitimeringscommissie Kennisbasis Dans, HBO Raad

1997 - 1998, Commissie Dans van de Projectgroep Reorganisatie Kunstvakonderwijs

1989 - 1992, Ondernemingsraad van het LOKV

1988 - 1994, Adviescommissie Podiumkunsten van de Provincie Noord-Brabant

1982 - 1984, Ministriële werkgroep SeCu (Secundair Onderwijs en Culturele Instellingen)

1979 - 1982, Werkgroep Dans van de Vereniging voor Creativiteitsontwikkeling (VCO)

1979 - 1982, Adviescommissie Leerplanontwikkeling Dans-Mime-Drama van het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO).