L

Lift

Tja, de L. Ik wist geen dansbeweging met een L, maar iemand suggereerde de ‘lift’ en inderdaad een belangrijke beweging in de dans is de lift. Of eigenlijk omvat de term ‘lift’, wat ‘optillen’ betekent, een onuitputtelijke verzameling van bewegingen, waarbij het gemeenschappelijke element is dat één danser een tweede danser optilt. Dit kan dus op ontelbare manieren gebeuren.
De lift kwam al in de volksdans voor, maar werd verfijnd en uitgewerkt ten tijde van het romantisch ballet en kwam vooral voor in een zogenoemde ‘pas de deux’, gedanst door een mannelijke en vrouwelijke danser. Men probeerde de schijn van gewichtsloosheid van de ballerina te versterken door haar te laten optillen door haar mannelijke partner, waarbij ze, hoog in de lucht, haar sierlijke en soms acrobatische bewegingen bleef uitvoeren. Alsof ze los kwam van de zwaartekracht en opsteeg naar hogere sferen. De man had daarbij weinig anders te doen dan het optillen van de danseres en werd daarom ook wel eens ‘het derde been’ genoemd.

De lift is uiteraard niet voorbehouden aan het klassieke ballet, maar komt tegenwoordig is alle dansvormen voor. Vaak spreekt men daarbij over ‘partnering’. En het is ook niet zo dat het altijd de man is die de vrouw optilt. Je ziet ook vrouw-vrouw, man-man liften en er zijn ook choreografieën waarin de vrouw de man lift. Maar aangezien de training van mannelijke dansers toch meer op het ontwikkelen van kracht is gericht dan de training van vrouwen, zien we ook in eigentijdse dansvormen dat het meestal de man is die de vrouw lift, maar daarbij ook een eigen, gelijkwaardige dansrol vervult.


Lyotard

Er zijn heel veel filosofen wiens naam begint met een L. Bijvoorbeeld Locke, Levinas, Lacan en Langer. Maar ik kies voor Lyotard. En dat om een eigenlijk heel grappige reden. Als je zijn naam uitspreekt klinkt dat hetzelfde als leotard, een Engels woord wat betekent…..dans/gympakje.

Dit is er eentje uit een advertentie van Capezio, een bekende leverancier van dansspullen.

Our Team Basic long sleeve leotard features a scooped front and back with a traditional lower ballet leg line. A classic look for class, costume, liturgical, and just a basic for outerwear. Excellent value for a high quality, soft, double-stitched spandex infused garment. Available in a large range of sizes and colors.

Maar terug naar Jean-François Lyotard. Hij was een Frans filosoof wiens werk geplaatst wordt binnen de poststructuralistische en de postmoderne filosofie. Hij heeft interessante uitspraken gedaan over kunst, waarbij hij zich liet inspireren door Kant. De kenmerken van het esthetisch oordeel gelden volgens Kant niet alleen voor het schone – bijvoorbeeld een bloem – maar ook voor het sublieme. De ervaring van het sublieme lijkt sterk op de ervaring van het schone, maar verschilt er ook van. Schoonheid herkennen wij aan een gevoel van samenhang, overzichtelijkheid, orde, lieflijkheid. Bij de gewaarwording van het sublieme ervaren wij juist oneindigheid, onoverzichtelijkheid, verbijstering. In beide gevallen is er geen begrip, en is er een gevoel van gemeenschappelijkheid, van universaliteit.

Lyotard borduurt voort op het denken van Kant over het sublieme. Lyotard ziet het sublieme als typisch voor het hedendaagse, postmodernistische moment in de cultuur. Niet het schone, maar het sublieme maakt namelijk de grens zichtbaar tussen dat wat we kunnen denken en dat wat we kunnen uitbeelden. De sublieme ervaring komt voort uit de kunstzinnige weergave van iets wat eigenlijk te groot is om uitgebeeld te worden. Bij een sublieme ervaring voelen mensen zich plotseling klein, kwetsbaar en onbeduidend, maar worden ze tegelijkertijd aangetrokken, gefascineerd en geïnspireerd. Het lijkt alsof de sluier voor de Waarheid even wordt opgelicht, of we loskomen van het gewone aardse en worden opgeheven, gelift, naar hoger sferen…En dat brengt ons bij de lift in de dans.

Geplaatst in Gedachtenkronkels.