I

Impuls

Een dansbeweging met een I? Ik zocht en zocht. Zowel in mijn geheugen als op internet. Maar ja, hoe zoek je dan…veel meer dan ‘ierse dans’ leverde mijn zoektocht niet op. Ze zullen er wel zijn hoor, dansbewegingen met een I, misschien in Indiase of Afrikaanse dansstijlen, maar daar ben ik niet deskundig in. Overleg met een vriendin leverde in eerste instantie ook niets op, maar toen zei ze opeens: impuls. Ik sputterde tegen: een impuls is toch geen beweging….Nee, maar eigenlijk nog veel belangrijker: het is de aanzet van een beweging en die aanzet is bepalend voor de richting en vorm van de beweging. Bijvoorbeeld: je kunt gewoon je arm op tillen, maar je kunt de aanzet ook in de schouder geven, waarna de arm bijna vanzelf volgt. Eigenlijk wordt iedere beweging voorafgegaan door een impuls, maar meestal gaat dat vanzelf. En is het ook niet zichtbaar. Maar je kunt uiteraard ook heel bewust variëren met impulsen in je hele lichaam. Dat zie je heel mooi in Urban Dance, vooral in Popping.

Ivan Illich

Ik studeerde aan de  Radbout Universiteit in de Jaren 70, en een invloedrijke, kritische filosoof in die tijd was Ivan Illich. Hij was een radicaal denker en hij zette zich af tegen de moderne technologie, tegen het onderwijssysteem en de gestandaardiseerde gezondheidszorg.

Illich studeerde geschiedenis, theologie en filosofie en werd in 1950 gewijd tot priester, maar toen hij zich ging inzetten voor de verbeteringvan leefomstandigheden van arme mensen en hij erg kritisch werd over instituties, waaronder de katholieke kerk, kwam hij in conflict met het Vaticaan en legde hij zijn ambt neer. Hij hekelde de methodes van het onderwijs en de daarmee samengaande prestatiedruk en de consumptiedwang in de gezondheidszorg (denk aan Big Pharma). Belangrijke boeken van hem zijn ‘Deschooling Society’ (over onderwijs) en Medical Nemesis (over gezondheidszorg) Hij constateerde dat een bepaald gedrag van mensen voortdurend wordt opgelegd door de structuur van instellingen en door zogenaamde experts, die zelf ook weer gevormd zijn door instituties. Hij pleitte voor zelfverwerkelijking, kleinschaligheid en samenwerking tussen mensen, kortom voor een nieuwe stijl van leven, waarin de persoonlijke vrijheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid, als inzet voor een rechtvaardiger samen-leven voorwaarden zijn.

En wat heeft Illich nou te maken met ‘impuls’?  Wel, hij gaf een belangrijke impuls aan allerlei alternatieve bewegingen (!), zoals het milieuactivisme en later ook  ‘Occupy’.

Geplaatst in Gedachtenkronkels.